Home

Ontmoetingsplek en culturele broedplaats in Arnhem Presikhaaf

De samenleving is in verandering. Dit brengt een toenemende noodzaak tot herdefiniëring van maatschappelijke uitgangspunten en systemen met zich mee. Er is behoefte aan taal zonder normerende effecten, aan modellen en systemen die eerlijk en transparant zijn en mensen niet in hokjes plaatsen, aan nieuwe vragen en nieuwe manieren van bevragen om tot waarheidsvinding komen.

In een samenleving die steeds pluriformer wordt ontstaat een doorlopende uitwisseling van ideeën en inspiratiebronnen. Niemand bestaat volledig binnen één enkele wereld, als mensheid zullen we de verschillende werelden steeds opnieuw moeten definiëren. Tegelijkertijd zullen we moeten samenwerken vanuit onze verschillen. K56 is een culturele ontmoetingsplek – en een veilige plek – waar makers en deelnemers dit sámen kunnen onderzoeken. Waar ruimte wordt gegeven aan verschillende werelden en denkbeelden en de vraag: wat betekent dit voor de kunst? Waar het gesprek gevoerd wordt dat richting geeft aan het sociaal maatschappelijke en politieke discours. Waar de huidige samenleving in een ander perspectief kan worden bezien; in wat voor wereld willen wij leven?

K56 biedt een platform voor beeldende kunst. Makers en deelnemers kunnen hier hun talenten ontwikkelen. Er wordt gewerkt, gekookt en samen gegeten. Er is ruimte voor experiment, samenwerking en ontmoeting. Er is sprake van meerstemmigheid, een open vizier en dialoog. Wees welkom!

K56 in Arnhem zoekt 2 nieuwe Bestuursleden!

Bekijk vacatures →

20210925-k56
Sofreh (diner) bij K56
“I think that most of us who are outside the mainstream are ‘world travellers’, as a matter of necessity and of survival. It seems to me that inhabiting more than one ‘world’ at the same time and ‘travelling’ between ‘worlds’ is part and parcel of our experience and our situation”

— Maria Lugones: ‘Playfulness, “World”-Travelling and Loving Perception’

K56

In 2021 veranderde Motel Spatie naar K56. De naam refereert aan het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel (KVK56988699) en luidde een nieuw tijdperk in voor de organisatie en de ideeën die er leven. Waarom een nummer als naam? In de jaren 80 en 90 typeerde de popmuziek zich door het veelvuldig gebruik van nummers in naamsaanduidingen, denk bv. aan U2 en UB40. Het gebruik van nummers benadrukte de anonimisering van een geautomatiseerd systeem en het individu. In de huidige tijd heeft het nummer een andere functie gekregen. Het nummer benadrukt nu juist het punt waar zich de meest intieme relatie met het systeem bevindt. Het systeem waar niemand meer anoniem is en waar collectiviteit als idealisme weer opgang maakt. Relaties zijn complex geworden, we zitten op oneindig veel manieren verknoopt in een complex sociaal ecosysteem. Engagement is geen vrije keuze meer. Wat je bent is waar je je bevindt in het netwerk. De verwijzing naar het KVK-nummer vertegenwoordigt voor ons dan ook het punt waar de relatie met de samenleving het meest fundamenteel is.

high-horse-meme-locatie-motel-spatie